نشست صمیمانه مدیرکل با مدیر و معاونین اداره ثبت احوال شهرستان گرگان
4365
نشست صمیمانه مدیرکل با مدیر و معاونین اداره ثبت احوال شهرستان گرگان
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در نشستی با مدیر و معاونین اداره ثبت احوال شهرستان گرگان اشاره به همدلی و همکاری و هدف محوری کرد و گفت : برای پیشبرد امورات و رسیدن به هدف های مورد انتظار ، نیاز به همدلی ، همکاری و هدف محوری است

روز پنج شنبه چهارم تیر 1401 مدیرکل به همراه معاون امور اسناد هویتی و رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی با مراجعه به اداره ثبت احوال شهرستان گرگان ضمن نشست با مدیر و معاونین و کارشناسان اداره گزارشات بازرسی های کارشناسان اداره کل را مورد بررسی و توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در نشست با مدیر و معاونین اداره ثبت احوال شهرستان گرگان اشاره به همدلی و همکاری و هدف محوری کرد و گفت : برای پیشبرد امورات و رسیدن به هدف های مورد انتظار ، نیاز به همدلی ، همکاری و هدف محوری است.

مطیع در حاشیه نشست با مدیر ثبت احوال گرگان از واحدهای مختلف اداره بازدید و روند خدمات را مورد بررسی قرار و توصیه لازم را به کارکنان اداره ارائه کرد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.