بازدید معاون فناوری ، مشاور مدیرکل و رئیس اداره حقوقی ثبت احوال گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان کلاله
4364
بازدید معاون فناوری ، مشاور مدیرکل و رئیس اداره حقوقی ثبت احوال گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان کلاله
در نخستین ساعات اول تیر ماه 1401 معاون فن آوری اطلاعات به همراه مشاور مدیرکل ، رییس اداره امور حقوقی و کارشناس امور هویتی ثبت احوال استان گلستان از روند خدمات در ثبت احوال کلاله را مورد بررسی قرار دادند

روز چهارشنبه اول تیر 1401 معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی به همراه مشاور مدیرکل ، رییس اداره امور حقوقی و کارشناس امور هوتی اداره کل ثبت احوال با مراجعه به اداره ثبت احوال شهرستان کلاله ، روند کیفی و کمی خدمات در واحدهای مختلف را به صورت تخصصی و کارشناسانه مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.

علیرضا قره خانی معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال گلستان طی نشست با کارکنان اداره ثبت احوال کلاله عملکرد اداره را در خصوص تعویض شناسنامه ، درخواست کارت هوشمند ملی ، وصول کارت و تحویل آن همچنین پروژه سببی و نسبی قابل قبول دانست و با توجه به پتانسیل اداره ، خواستار تلاش مضاعف شد.

قره خانی در ادامه تأکید نمود در جهت رسیدن به رشد و تعالی سازمانی لازم است تمامی کارکنان در امور تعریف شده مشارکت داشته باشند.

مهدی سنجه ونلی رییس اداره ثبت احوال کلاله ضمن قدرانی از زحمات مدیرکل ، خواستار کمک به معیشت کارکنان در خصوص تأمین مسکن و سایر امور شد .

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.