کمیته اجرایی ثبت احوال کردکوی تشکیل جلسه داد
4360
کمیته اجرایی ثبت احوال کردکوی تشکیل جلسه داد
رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی ازتلاش کارکنان مبنی برثبت به موقع وقایع حیاتی ( ولادت و وفات ) تشکر و قدردانی و اهتمام بیشتر را مورد تاکید قرار داد.

جلسه کمیته اجرایی اداره ثبت احوال کردکوی درروز سه شنبه سی و یکم خرداد 1401  در محل دفتر رییس اداره برگزار گردید

علی اکبر لشکری رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی ضمن خیرمقدم به زمانی رییس اسبق اداره ثبت احوال کردکوی، ازتلاش کارکنان مبنی برثبت به موقع وقایع حیاتی ( ولادت و وفات ) تشکر و قدردانی و اهتمام بیشتر را مورد تاکید قرار داد.

جلسه با ارائه راه کارهای عملیاتی برای پیشگیری ازدیرثبتی ادامه و با صلوات برمحمد و آل محمد پایان یافت.


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.