رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از دفتر پیشخوان شریعتی بازدید کرد
4359
رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از دفتر پیشخوان شریعتی بازدید کرد
رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی در بازدید از دفتر پیشخوان شریعتی تلاش مضاعف بر تعویض شناسنامه و درخواست و تحویل کارت هوشمندملی تاکید کرد

روز دوشنبه سی ام خرداد 1401 رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی با مراجعه به دفترپیشخوان شریعتی ، فرایندهای خدمت در دفتر مورد بررسی قرار داد.

علی اکبر لشکری رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی در این بازدید بر تلاش مضاعف بر تعویض شناسنامه و درخواست و تحویل کارت هوشمندملی تاکید کرد.

لشکری به تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: عدم اخذ کپی مدارک هویتی از ارباب رجوع و تکریم مردم مدنظر باشد. 

وی در ادامه مطالبی را به مدیر فنی و کاربران یادآور شد و از زحمات و تلاش های آنان تشکر کرد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.