اهداء خون در روز جهانی اهداء خون توسط مدیرکل و فرمانده پایگاه بسیج ثبت احوال استان گلستان
4352
اهداء خون در روز جهانی اهداء خون توسط مدیرکل و فرمانده پایگاه بسیج ثبت احوال استان گلستان
مدیرکل به همراه فرمانده بسیج ثبت احوال استان گلستان با حضور در مرکز انتقال خون گرگان به امر خداپسندانه اهداء خون اقدام کرد

روز سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1401 همزمان با روز جهانی اهداء خون ، مدیرکل به همراه فرمانده بسیج و کارشناس مالی اداره کل ثبت احوال استان گلستان با مراجعه به پایگاه انتقال خون گرگان نسبت به امر خداپسندانه اهداء خون اقدام کرد.


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.