کارگاه آموزشی آتش نشانی در اداره کل ثبت احوال استان گلستان
4350
کارگاه آموزشی آتش نشانی در اداره کل ثبت احوال استان گلستان
با حضور مدیر کل ، معاونین و کارکنان اداره کل ثبت احوال استان گلستان کارگاه آموزشی آتش نشانی برگزار گردید

روز دوشنبه بیست و سوم خرداد 1401 کارگاه آموزشی آتش نشانی با حضور مدیرکل ، معاونین و کارکنان اداره کل ثبت احوال استان گلستان در محوطه اداره کل برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی و براساس هماهنگی بعمل آمده با سازمان آتش نشانی ، کارشناس آتش نشانی ، ضمن تشریح اصول اولیه حوادث آتش سوزی ، توضیحاتی را ارائه کرد.

کارگاه آموزشی آتش نشانی در اداره کل ثبت احوال به روایت تصویر :

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.