معاون سیاسی ، امنیتی استانداری گلستان کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرد
4348
معاون سیاسی ، امنیتی استانداری گلستان کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرد
مهاجر معاون سیاسی ، امنیتی استانداری گلستان با مراجعه به اداره کل ثبت احوال استان گلستان کارت هوشمندملی خود را دریافت کرد

روز یک شنبه بیست و دوم خرداد 1401 ، معاون سیاسی ، امنیتی استانداری گلستان با مراجعه به اداره کل ثبت احوال استان گلستان ، کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرد.

سیدعلی مهاجر معاون سیاسی ، امنیتی استانداری گلستان با مراجعه به اداره کل ثبت احوال استان گلستان نسبت به دریافت کارت هوشمندملی خود اقدام کرد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.