مراسم خداحافظی و تقدیر از سرکار خانم سیدی معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان گلستان
4346
مراسم خداحافظی و تقدیر از سرکار خانم سیدی معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان گلستان
با حضور مدیرکل ، رییس اداره حراست و کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان گلستان مراسم خداحافظی و تقدیر از سرکار خانم سیدی برگزار شد

روز پنج شنبه نوزدهم خرداد 1401 مراسم خداحافظی و تقدیر از سرکار خانم سیدی ، معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال با حضور مدیرکل ، رییس اداره حراست و کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی برگزار گردید

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان اشاره به نیروی انسانی کرد و گفت : یکی از مولفه های قدرت هر سازمان نیروی انسانی آن است.

گفتنی است سیده زینب سیدی معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان گلستان به اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی منتقل گردید

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.