اداره کل ثبت احوال استان گلستان


جهت استفاده از ميز خدمت سازمان ثبت احوال کشور ميتوانيد روي تصوير بالا کليک نماييد

------------------------------------------

ميز خدمت

پرسش و پاسخ

تعرفه خدمات

دفاتر پيشخوان


پيوندهاي کاربردي در سامانه سازمان ثبت احوال کشور

خدمات الکترونيک

شناسنامه خدمات

خدمات شناسنامه اي

خدمات کارت شناسايي ملي

قوانين و مقررات

فرهنگ نام و نام گزيني

شناسنامه و کارت ملي مکشوفه


(جديد) پيوندهاي کاربردي در سامانه سازمان ثبت احوال کشور

خدمات ثبت احوال

سوالات متداول

شناسنامه خدمات

تعرفه خدمات

مراکز ثبت احوال

*** تاريخ بروز رساني : 30 بهمن ماه 1397 ***